91_2 Seletar scene with FT904 & Pinnace 72 - Seletar 1955/57 (Courtesy of Tony Feist)
91_1 Alongside Seletar Pier with FT904, ST1637 & Refueller 2105 - Seletar 1955/57 (Courtesy of Tony Feist)